• HENK & ANNET ( Klik op de foto voor het hele verhaal)
  • Het programma voor 19 april 2024 op
  • AANKONDIGING: 19 April 2024 7 x 7 op "De Koperberg"

Sponsoring

Sport en sponsoring zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze tijd van enerzijds een terugtredende overheid en anderzijds strengere wet- en regelgeving neemt sponsoring een steeds belangrijkere plaats in binnen een vereniging. Bij de v.v. Steenwijker Boys is dit niet anders. Om voetbalsport aan te blijven bieden, op zowel recreatief als prestatief niveau, tegen een aanvaardbare contributie is Steenwijker Boys mede afhankelijk van haar sponsors.

Om Steenwijker Boys de financiële middelen te verschaffen om de voetbalsport voor zoveel mogelijk liefhebbers betaalbaar te houden, is sinds 2005 de Sponsorcommissie in het leven geroepen. Deze commissie probeert op allerlei manieren geld te werven, om de vereniging financieel gezond te houden en de teams een representatieve uitstraling te geven.

Wat heeft de v.v. Steenwijker Boys u te bieden?

Wanneer u zich als sponsor verbindt aan Steenwijker Boys, verbindt u zich aan een club die de volgende begrippen hoog in het vaandel heeft staan:
* Sportiviteit: boven alles kiest Steenwijker Boys voor sportiviteit binnen en buiten de vereniging.
* Zelfwerkzaamheid: al sinds de oprichting staat Steenwijker Boys bekend als een vereniging waar de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken voor de club enorm hoog is. Zonder de grote schare vrijwilligers zou er bij Steenwijker Boys niet gevoetbald kunnen worden.
* Sociaal bewogen: in het doen en laten van Steenwijker Boys als vereniging houdt men rekening met het sociale karakter van de vereniging. Ieder lid, iedere vrijwilliger, iedere supporter en iedere sponsor is belangrijk voor de vereniging en verdient een plaats binnen de vereniging.
* Maatschappelijke betrokkenheid: sport is voor iedereen en dient dan ook voor iedereen toegankelijk (betaalbaar) te zijn.
* Respect: zowel binnen als buiten de lijnen dienen tegenstanders, medespelers, supporters, scheidsrechters enz., enz., (kortom een ieder) met respect behandeld te worden. Overtredingen van fatsoensnormen worden binnen de Steenwijker Boys niet getolereerd.

Steenwijker Boys biedt u een breed scala aan mogelijkheden tot sponsoring. Meest in het oog springend zijn de zogenaamde sponsorpakketten die wij u kunnen bieden. Elk pakket bevat een ruim aantal mogelijkheden om uw bedrijf zo professioneel mogelijk te presenteren. Zowel binnen de vereniging als naar buiten toe.

Mocht uw interesse gewekt zijn m.b.t. een vorm van sponsoring van v.v. Steenwijker Boys, dan verzoeken wij u contact opnemen met een van de leden van de Sponsorcommissie.


Sponsorcommissie via E-mail info@steenwijkerboys.nl & sponsorcommissie@steenwijkerboys.nl

 
Feyenoord Amateur Partner