• De Scheere ( Voorzitter Ad Smid) was een echte TOPPER tijdens de radio Steenwijk sportquiz. | Klik op de afbeelding |
  • Er mag weer getraind worden, maar de kantine en kleedkamers zijn en blijven gesloten.
  • Bas Flobbe in het Olde Wief ( Steenwijker Courant) over zijn overstap naar Steenwijker Boys.

COVID 19 UPDATE | Van de bestuurstafel 5 mei 2020.

Beste Boys mensen,


 
Het is een hele bijzondere tijd waarin wij op dit moment leven. Het corona-virus heeft ons verenigingsleven plotsklaps volledig stilgelegd. Wij, als bestuur van de Steenwijker Boys, zijn achter de schermen zeer druk geweest. We mochten dan wel niet op De Koperberg vertoeven, maar er moesten ondertussen wel allerlei zaken geregeld en uitgevoerd worden.
 
Als bestuur van de Steenwijker Boys spreken wij dan ook allereerst de wens uit, dat iedereen die bij onze vereniging betrokken is in goede gezondheid verkeert. En dat geldt natuurlijk ook voor jullie familieleden, vrienden en collega’s. Zorg in ieder geval goed voor elkaar! Ook de komende weken, misschien wel maanden.
 
De corona crisis brengt ook voor onze vereniging de nodige onzekerheid met zich mee; op wat voor termijn kunnen we rekenen op verruiming van de lockdown voor clubgebouwen? Kunnen we, als vereniging met louter seniorenteams, dit seizoen nog weer trainen? Kunnen we vóór de zomervakanties nog samenkomen op ’’De Koperberg”? Al was het maar om elkaar te steunen in deze onwerkelijke en onzekere tijd.
Allemaal vragen waar we de komende periode vanuit de overheid en de KNVB meer duidelijk over verwachten.
 
Onze vereniging bestond op vrijdag 27 maart jl. 73 jaar! We zouden dit vieren met een groots opgezette feestavond. Een prachtige programmering was al helemaal rond. Helaas kon deze activiteit vanwege de lockdown niet doorgaan. Nog niet tenminste, want het ligt toch zeker in onze bedoeling om dit op een later moment in dit jaar alsnog te vieren. We bestaan immers dit hele jaar nog 73 jaar. Ook bij de jubilarissen zullen wij dit jaar zeker nog stilstaan.
 
Duidelijk is in ieder geval dat sportverenigingen, en dus ook Steenwijker Boys, financieel keihard getroffen worden door de COVID 19-crisis. De kantine-inkomsten zijn sinds medio maart volledig stilgevallen, terwijl veel (vaste) kosten gewoon doorgaan. Het bestuur van Steenwijker Boys is zich daar bewust van en hoopt dat de leden en iedereen die Steenwijker Boys een warm hart toedraagt zich dit ook beseffen en dat hier een uitdaging voor de vereniging ligt. Er wordt vanuit het bestuur dan ook gevraagd om hierin mee te denken en mee te werken.
 
In tijden als deze merk je ook goed welke sociale functie je vervult als voetbalvereniging. Iedereen zit thuis en wil wel even naar de club. Maar op dit moment is dat helaas nog niet toegestaan. Mensen houd vol.
 
Denk ook aan al onze sponsoren, waarvan sommigen het ook niet gemakkelijk hebben. Al die zorgen om de rekeningen te kunnen betalen. Daar willen wij als vereniging ook in meedenken. Partners zijn in goede en in slechte tijden.
 
Blijf gezond en let goed op elkaar!
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur v.v. Steenwijker Boys
 

  Terug
Feyenoord Amateur Partner